You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


Miljø

"Vi arver ikke Jorden fra vores forfædre - Vi låner den af vores børn"

TITAN tror på at beskytte miljøet når det er økonomisk muligt og teknisk gennemførligt.


Vi har nu i mange år reduceret vores brug af regnskov som container gulve. Stort set alle vores nye udlejningscontainere er de seneste 3 år blevet bygget med bambus gulve og det samme i vores nye salgscontainere når det er muligt. Desværre er der stadig mange kunder der insistere på at have hårdt krydsfinérgulve, men det bliver bedre.
Vi har tæt kontakt til malerfirmaerne og har allerede bedt om at bruge vandbaseret maling, når det er realistisk.

Vi forsøger også at holde brugte containere i brug, selvom de ikke længere er i stand til at sejle, til opbevaring og eksport efter reparationer. Dette sparer også på store mængder af CO2 udslip.
TITAN udskiftede i 1994 R12 med CFC og siden 2005 har vi introduceret nye køle-/fryseanlæg med et meget laverer energiforbrug. I 2008 lavede vi et forsøg med vores nye køle-/fryseanlæg og et standard reefer anlæg og resultatet viste at de nye anlæg sparer op til 80% strøm.
Når vi transporterer tomme containere er det så kort som muligt, derfor tilbyder vi mange depoter rundt i landet. Det er både en økonomisk fordel for vores kunder, men også en måde at spare på CO2 udslippet.

At tænke ”grønt” med TITAN, dette hjælper miljøet og sparer dig penge!

Vi bruger cookies på hjemmesiden Titan Containers - Læs mere om cookies her